با ما همراه باشید

تماس با شهرداری

آدرس: کیلومتر 8 جاده بابل به آمل ساختمان شهرداری زرگر محله

شهرستان بابل . زرگرمحله 8 کیلومتری شهرستان بابل

تلفن شهرداری : 32563198  – 32563598

دفتر شهردار : 32563198

نمابر : 32563197